Polityka Prywatności

http://www.futurebiznes.pl/ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta http://www.futurebiznes.pl/ i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do http://www.futurebiznes.pl/ obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.futurebiznes.pl/

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: http://www.futurebiznes.pl/ nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do http://www.futurebiznes.pl/ oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez http://www.futurebiznes.pl/

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do http://www.futurebiznes.pl/możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
Subskrypcja bezpłatnych czasopism
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do http://www.futurebiznes.pl/ wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala http://www.futurebiznes.pl/ zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości
http://www.futurebiznes.pl/ zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości http://www.futurebiznes.pl/rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów http://www.futurebiznes.pl/

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych http://www.futurebiznes.pl/

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisach należących do http://www.futurebiznes.pl/ przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. http://www.futurebiznes.pl/ nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do http://www.futurebiznes.pl/
i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez http://www.futurebiznes.pl/ nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do http://www.futurebiznes.pl/ mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Rodo

W związku z wchodzącymi w życie dnia 25.05.2018 regulacjami (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że:

– Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez Państwa podczas rejestracji na naszej stronie http://futurebiznes.pl/ oraz stron powiązanych http://zarabiaj3500.futurebiznes.pl/zarabiaj3500zl/ i wszystkich podstron oraz subdomen futurebiznes.pl w celu dostępu do danych zamieszczone na tych stronach internetowych, jest Mateusz Pasik – kontakt@futurebiznes.pl
– Celem zbierania danych jest możliwość otrzymywania informacji na temat możliwości zarabiania w internecie oraz poszerzania swojej wiedzy z zakresu marketingu internetowego
– Przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
– Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania wszelkich informacji dotyczących zarabiania w internecie
– Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
– Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
– Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
– Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony.

Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych tj. adres e-mail, czy też imię, na samym dole wiadomości ode mnie masz możliwość rezygnacji z otrzymywania ode mnie powiadomień o nowych programach czy też wiadomości dotyczących szkolenia z zakresu marketingu. Wystarczy nacisnąć słowo Rezygnacja na dole i potwierdzić wypisanie się z bazy mailingowej.

Bonusy 

Wszystkie bonusy opisane na stronie http://www.futurebiznes.pl/ dostarcza w przeciągu 14 dni roboczych od spełnienia warunków do otrzymania bonusu. Bonusy otrzymują osoby za spełnienie warunków opisanych na stronie do otrzymania konkretnego bonusu. http://www.futurebiznes.pl/ zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany warunków otrzymywania bonusów.

Ryzyko 

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek biznesu, a w szczególności internetowego, pamiętaj o dokonaniu oceny swoich możliwości finansowych, wszystko przeczytaj i przeanalizuj. Treść artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenie i subdomenach: futurebiznes.pl mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Strona, którą przeglądasz nie jest poradnikiem inwestycyjnym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że żaden sposób na zarabianie pieniędzy nie daje nigdy 100% gwarancji zarobku i od nas tej gwarancji również nie otrzymasz.

Strona futurebiznes.pl jest wyrazem naszych osobistych poglądów. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podjęte przez czytelników na podstawie informacji zawartych na stronie oraz wysyłkach mailowych z adresu kontakt@futurebiznes.pl oraz kontakt@zarabiajzneta.pl. Każdy biznes wiąże się z ryzykiem, a osoba decydująca się na przystąpienie do któregoś z opisywanych programów decyzje podejmuje sama i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.

Zarabianie i pomnażanie pieniędzy (inwestycje: nieruchomości, giełda papierów wartościowych, giełdy walutowe, kryptowaluty, biznesy typu START-UP, forex, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne i każdy inny rodzaj inwestycji) wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Decyzje o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji podejmuj samodzielnie.

Wykorzystanie pieniędzy, których utrata spowodowałaby drastyczne pogorszenie stanu domowego budżetu, zmiany standardu życia lub kłopoty finansowe, jest stanowczo odradzane.