Zasady

Zasady

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek biznesu, a w szczególności internetowego, pamiętaj o dokonaniu oceny swoich możliwości finansowych, wszystko przeczytaj i przeanalizuj. Treść artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenie i subdomenach: futurebiznes.pl mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Strona, którą przeglądasz nie jest poradnikiem inwestycyjnym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że żaden sposób na zarabianie pieniędzy nie daje nigdy 100% gwarancji zarobku i od nas tej gwarancji również nie otrzymasz.

Strona futurebiznes.pl jest wyrazem naszych osobistych poglądów. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podjęte przez czytelników na podstawie informacji zawartych na stronie oraz wysyłkach mailowych z adresu kontakt@futurebiznes.pl oraz kontakt@zarabiajzneta.pl. Każdy biznes wiąże się z ryzykiem, a osoba decydująca się na przystąpienie do któregoś z opisywanych programów decyzje podejmuje sama i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.

Zarabianie i pomnażanie pieniędzy (inwestycje: nieruchomości, giełda papierów wartościowych, giełdy walutowe, kryptowaluty, biznesy typu START-UP, forex, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne i każdy inny rodzaj inwestycji) wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Decyzje o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji podejmuj samodzielnie.

Wykorzystanie pieniędzy, których utrata spowodowałaby drastyczne pogorszenie stanu domowego budżetu, zmiany standardu życia lub kłopoty finansowe, jest stanowczo odradzane.